Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr.                            din data de

    Părţile contractante: 
    Societatea de SC TRAVEL EXPERT SRL, RO17641166, J13/1790/2005,  sediu social Constanta, Str. Soveja, nr. 45, Bl. I2,Sc. A, Parter, Ap. 1, Licenta de turism nr. 1005/ 30.01.2019, Brevet de turism detinut de CRACIUN  RAMONA, reprezentată prin Craciun Ramona, în calitate de DIRECTOR, denumită în continuare Agenţia; 

    şi turistul/reprezentantul turistului

    au convenit la încheierea prezentului contract. 


  I. I. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie inscris in voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, sau alt inscris anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de calatorie.
1.2. Agentia furnizeaza calatorului un bon de comanda, in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. Daca calatorul nu primeste un bon de comanda se presupune ca serviciile solicitate sunt confirmate in momentul solicitarii.
   II. Durata contractului
   Contractul ia nastere:    
 • in momentul semnarii lui de catre calator, in cazul serviciilor confirmate in momentul solicitarii (nu este necesar si nu se completeaza bonul de comanda);
 • in momentul in care serviciile solicitate de catre client au fost confirmate de catre agentie, respectiv clientul ia la cunostinta despre serviciile care i-au fost confirmate si semneaza bonul de comanada la sectiunea “confirmare de servicii”, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite. Este responsabilitatea calatorului de a se informa prin orice mijloace (telefon, mail, personal la sediul agentiei) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat in termenul legal de 60 de zile si de a se prezenta la agentie pentru semnarea bonului de comanda sau transmiterea acestuia cu confirmare de primire prin intermediul postei, postei electronice sau fax. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans de pana la 90% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care calatorul solicita serviciile;
 • in momentul eliberarii documentelor de calatorie (bilet de odihna tratament sau voucher) in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. Contractul se incheie odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.
   III. Pretul contractului si modalitati de plata
   3.1. Pretul contractului este  ...................RON si se compune din costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.
   3.2. In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.
ServiciiCalatoriPaxValoare RON
TOTAL:

   3.3. Modalitati de plata:
La incheierea contractului se percepe un avans intre 10% si 90% din pretul contractului sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:    
 • pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare.
  • pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:
 • termene de plata oferta STANDARD
  • 10% din valoarea facturii avans nerambursabil, in termen de 5 zile calendaristice de la emiterea facturii
  • 90% din valoarea facturii, cu minim 21 zile inaintea plecarii;
 • termene de plata oferta EARLY BOOKING
  • 10% din pretul pachetului turistic in momentul contractarii acestuia;
  • 90% conform regulilor de achitare a programului valorificat.
Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic).
Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.
Plata integrala a serviciilor de calatorie pentru Craciun si Revelion se va face cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea sejurului, exceptie fac rezervarile prin Early Booking a caror plata se va efectua in termen de cel mult 5 zile de la confirmarea rezervarii.
   3.4. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se efectueaza intr-o singura moneda. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (euro, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea calatorului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul de vanzare spot comunicat de Banca Comerciala Romana in ziua emiterii facturii, conform art. 290, alin.2, Cod Fiscal.
   3.5. Contravaloarea serviciilor de calatorie interne se poate achita si cu tichete de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu tichete de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus penalizarile aferente sau mai mare celui achizitionat initial, cu plata diferentei de pret. Conform OUG 8/2009 in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului tichetele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani.
   3.6. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza tichetelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.
   IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
   4.1 Agentia se obliga sa furnizeze calatorului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism, sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza calatorului un bon de comanda, daca considera necesar.
   4.2 In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data inceperii calatoriei. In cazurile prevazute la pct. 4.7. literele a), b), c) din prezentul contract, informarea se va face in timp util.
   4.3 Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii - dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de calatorie contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
 • sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
 • sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
 • in cazul in care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure un loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
   4.4 Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
 • cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
 • cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice.Agentia nu este obligata sa ramburseze valoarea serviciilor achizitionate.
 • cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata calatorului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 1 zi inainte de data plecarii, calatorul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
   4.5 Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 7 zile inainte de data plecarii dar nu mai putin de 3 zile, urmatoarele informatii:
 • denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
 • Obligatiile calatorului prevazute la cap.V pct. 6, 7 si 9. 9.
   V. Drepturile şi obligaţiile calatorului
   5.1 In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta (daca este posibil) poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. Intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu calatorul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul calator. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei de turism (debitorului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Exceptie fac contractele ce contin pachete de servicii facute prin programul “ Early Booking “ care nu pot fi cedate.
   5.2 Serviciile turistice achitate total sau partial cu tichete de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 al.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta.
   5.3 In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face de regula incepand cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv de iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.
   5.4 In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, calatorul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
   5.5 Calatorul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap.IV pct.2 sau in timp util inainte de inceperea calatoriei in cazul in care se aplica cauzele prevazute in capitolul IV pct.7 literele b si c, hotararea sa de a opta pentru:
 • rezilierea contractului fara plata penalitatilor
 • acceptarea noilor conditii ale contractului. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct.2 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
   5.6 In cazul in care calatorul reziliaza contractul in temeiul pct.4 al prezentului capitol sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
 • sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
 • sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
 • sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
 • in cazul in care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu tichete de vacanta si calatorul nu accepta conditiile pct.a) de la art.
   5.7 Agentia nu va mai putea restitui nici o suma in bani si nici in tichete acestuia, conform prevederilor OUG 8/2009.
   5.8 In toate cazurile mentionate la pct.4.1 calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
 • anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
 • anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct.7 lit.b.
 • anularea s-a facut din vina calatorului.
   5.9 Calatorul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia conform cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator. Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap.VI din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
   5.10 Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
   5.11 Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
   5.12 Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
   5.13 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
   5.14 Agentia de turism recomanda calatorilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).
   5.15 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
   5.16 Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
   VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri
 • In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, in cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datoreaza Agentiei penalitati dupa cum urmeaza:
  • In cazul serviciilor de calatorie interne/externe penalitatile sunt de:
   a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
   b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
   c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
   d) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care calatorul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului“Early Booking “, indiferent de data la care calatorul solicita renuntarea.
  • In cazul in care plata a fost facuta cu, sau si cu tichete de vacanta, penalitatea de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor de vacanta.
   Daca penalitatea este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalitatii, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.
   Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu turistic atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea penalitatii se va utiliza pentru acest nou serviciu.
   Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum doua luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii turistice ulterior.
 • In cazul pachetelor de servicii turistice de Craciun si Revelion penalitatile sunt:
  - 25% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
  - 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval de sau mai mic de 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului.
 • In cazul in care calatorul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre calator pana la acea data.
 • Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
 • Penalitatile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriul tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.(nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera).
 • Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare, la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
 • Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
 • In cazul in care, plata serviciilor furnizate nu a fost efectuata la data emiterii facturii, calatorul se obliga sa achite totalul, sau dupa caz, restul de plata, pana la data scadenta a facturii. In caz contrar acesta va suporta pe langa suma initiala si penalitati in valoare de 0,5% din suma totala prevazuta in factura, penalitati calculate pe fiecare zi de intarziere.
 • Conditiile de anulare/penalizare indicate la cap.VI pct.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic - exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele de rezervari. Pe langa penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.
 • Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
 • Toate sumele ce reies din prezentul capitol, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
   VII. Reclamaţii
   7.1 In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).

Datele de contact ale Agentiei:
Telefon: 0758242429
E-mail: office@bookinglitoral.ro

   7.2 Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 30 zile calendaristice sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin in conditiile prezentului contract.
   7.3 Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. In cazul nerespectarii acestei prevederi, Agentia este indreptatita sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
   7.4 In cazul aparitiei oricaror diferende intre parti, cu privire la executarea prezentului contract, se va incerca solutionarea acestora pe cale amiabila. Diferendele nerezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.
   VIII. Asigurări
   8.1 Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatrieresi/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la Societatea de ........................................, din localitatea ............................... str...................., nr. 51, telefon ......................., fax ..........................., Nr. ................,valabila pana la data de ............................... (polita de insolvabilitate este afisata pe site-ul Agentiei).
   8.2 Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
 • In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
 • In cazul in care calatorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitatesi/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii.
 • Calatorul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap. VIII pct. 2.2.
 • In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
 • In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
   8.3 Documentele justificative constau in:
 • contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
 • confirmarile de primire precizate la pct. 2.2, 2.3 si 2.5 din prezentul capitol;
 • fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;
 • fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite calatorului si alte documente justificative.
   8.4 Despagubirea nu poate depasi suma achitata de calator in contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
   8.5 Din despagubire se scade franciza mentionata pe polita de asigurare.
   8.6 Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la calator.
   8.7 In cazul in care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre calator, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.
   8.8 Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentie despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.
   8.9 Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre calator si asigurator.
   IX. Forta majora si cazul fortuit
Agentia nu se va face responsabila in cazul petrecerii unui caz de forta majora sau a unui caz fortuit. Aceste cazuri exoneratoare de raspundere sunt prevazute expres in Noul Cod Civil. Conform acestuia din urma forta majora reprezinta orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. Aceste cazuri amintite mai sus includ, fara a limita, razboaie, interventii guvernamentale, atacuri teroriste, rapiri, incendii, inundatii, furtuni, greve, accidente etc, care pot afecta Agentia sau furnizorii sai.
   X. Modificarea contractului
Modificarea unilaterala a contractului este interzisa. Completarile si modificarile la prezentul contract se fac prin acordul de vointa al ambelor parti si devin valabile daca sunt cuprinse in acte aditionale semnate de catre ambele parti.
   XI. Litigii
Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, se va apela la instantele judecatoresti competente. Pentru orice litigii izvorate din executarea acestui contract sunt competente instantele judecatoresti de la sediul Agentiei.
   XII. Documentele contractului
Se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: a)voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz; b)programul turistic, in cazul actiunilor turistice; c)cataloagele/ofertele agentiei/site-ului agentiei
   XIII. Dispozitii finale
   10.1 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
   10.2 Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si a tuturor celorlalte acte normative incidente.
   10.3 Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
   10.4 Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei de turism. Totodata calatorul consimte ca oricare din comunicarile/informarile Agentiei sa ii fie trimise prin posta/email/fax, la adresele/numerele indicate in preambulul prezentului contract.
   10.5 Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract Agentia i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.
   10.6 Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
   10.7 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
    

AGENTIA DE TURISM                                    Reprezentant turist
"SC TRAVEL EXPERT SRL"                                                Nume 
               Reprezentant                                                      Prenume